Undervisning

Jeg afholder workshops og efteruddanner akupunktører både nationalt og internationalt. Jeg fungerer jævnligt som klinisk rådgiver i Japansk akupunktur og har tit kolleger, der observerer i klinkken.

På denne side kan du finde datoer på kommende workshops i japansk akupunktur (Seizen Hari Meridian terapi) samt en kort beskrivelse af de forskellige workshops.
 

Næstkommende workshops
 

København
Seizen Hari Workshop 1: Diagnose og behandling af simple mønstre.


13. og 14. maj 2023. Begge dage 10.00 - 17.00.

Ryesgade 27, Baghuset, 1. sal
2200 København N

OBS - Minimumsforudsætning for deltagelse på workshoppen:
3. årsstuderende på en klassisk akupunktur eller en TCM akupunktur uddannelse.

Pris: 2800,- DKK. Tilmelding til Helle Mackenhauer


Tokyo, Japan
Seizen Hari Workshop: Nan Jing chapter 75 - Diagnosis and treatment of severe disease. 

Mid July. Date and time to be confirmed
 

København
Seizen Hari Workshop 2: Diagnose og behandling af De Otte Ekstrameridianer

Efteråret 2023 - info følger snarest muligt.

OBS - Minimumsforudsætning:
'Workshop 1: Diagnose og behandling af simple mønstre' og 6 måneders praksis deraf.

 


Workshops i Seizen Hari (整然針)

 

Seizen Hari er en form for japansk akupunktur - også kaldet Meridian terapi. Den er således baseret på princippet om at ‘al sygdom skal diagnosticeres og behandles via meridianerne’ og at ‘Underskud skal styrkes, Overskud skal bevæges’.

 

Seizen Hari er et systematisk, logisk og pragmatisk akupunktur system. Det er rodfæstet i klassisk akupunktur teori og i århundreders japansk akupunktur tradition.

 

Diagnosen udføres primært gennem palpering af abdomen og af meridianerne samt gennem pulslæsning. Diagnosen leder direkte til punktvalg, der tilgodeser behandlingen af både årsag og symptom.

 

Seizen Hari er meget kraftfuld og samtidigt meget blid at modtage.

 

 

 

Workshop

 

 1. Diagnose og behandling af simple mønstre

  Der undervises i abdominal-, meridian- og pulspositions diagnose af simple mønstre. Ligeledes undervises der i behandling af samme mønstre med en Teishin (japansk ikke-invasiv nål). Der udleveres en Teishin på workshoppen.

  Efter endt workshop kan deltageren selvstændigt diagnosticere og behandle simple mønstre. Disse mønstre udgør størstedelen af det man ser i klinikken til daglig.


   
 2. Diagnose og behandling af De Otte Ekstraordinære Meridianer

  Der undervises i en pragmatisk forståelse af De Otte Ekstraordinære Meridianer. Ligeledes undervises der i palperingsbaseret diagnose af problemer i De Otte Ekstraordinære Meridianer samt hvordan de behandles med særlig punkter og teknikker.

  Efter endt workshop kan deltageren selvstændigt diagnosticere og behandle problemer i De Otte Ekstraordinære Meridianer og forstå hvordan der deres relation er til Meridian systemet og de simple mønstre.


   
 3. Diagnose og behandlning af komplekse mønstre

  Der undervises i diagnosticering af komplekse mønstre gennem abdominal- og meridian palpering samt pulspositions- og pulskvalitets diagnose. Der undervises i differentiering mellem simple og komplekse mønstre samt i behandling af disse komplekse mønstre med en Teishin.

  Efter endt workshop kan deltageren selvstændigt diagnosticere, differentiere mellem og behandle komplekse og simple mønstre samt problemer i De Otte Ekstraordinære Meridianer.


   
 4. Diagnose og behandling af børn og gravide samt prognosticering via pulsen og kropstype.

  Der undervises i prognosticering via pulskvalitet og position. Der undervises også abdominal palpering af gravide og sidst men ikke mindst i Shonishin - diagnosticering og behandling af børn.

  Efter endt workshop kan deltageren selvstændigt behandle børn, palpere gravide samt prognosticere via pulslæsning samt gennem bedømmelse af kropstype.

  Denne workshop afslutter den del af Seizen Hari Meridian terapi, der er rettet mod diagnose og behandling af sygdom.


   
 5. Indre Alkymi

  Der undervises i en meditationsproces, der styrker behandlerens krop og Ki samt udvikler særlige kvaliteter i sindet, som f.eks. nærvær og fokus. Styrkelsen af kroppen og sindet gør diagnose og behandling langt mere effektiv, men giver også en stor indsigt hvordan meridian systemet rent faktisk er bygget op og fungerer.

   


 

Minimumsforudsætning for at deltage i den første workshop:

Sidsteårsstuderende på en uddannelse i klassisk eller TCM akupunktur.

 

OBS: Workshops 1 - 4 kan kun tages i rækkefølge, da de bygger på hinanden. Der skal også gå lidt tid mellem hver workshopsdeltagelse, da der skal opbygges et minimum af erfaring med det lærte -  det skal helst 'sidde lidt i fingrene'.


Workshop 5: Indre Alkymi kan tages udenfor rækkefølge.